Song list

  Some music 

  • All the Stars - Inkrustācija (CD), 2017
  • All the Stars - Alex Shri remix
  • Arlekīns - by Juuk, O.Jansons
  • Bailes - cikls v/a "Anima Solla"
   1/ēnas
   2/Mūsu Tēvs debesīs
   3/fobijas
   4/bailes
  • Balāde par pulkvedi- by Juuk, O.Jansons
  • Balāde par pulkvedi - O.Jansons
  • Balāde Tumsas mazgātājiem - JUUK
  • Balāde Tumsas mazgātājiem - JUUK cover
  • Baltaitiņa - Intro (CD), folksong 
  • Baltā ķēve - JUUK
  • Baltā romance - JUUK/Kro - Kro
  • Belle qui tiens ma vie - JUUK
  • Bēdu manu - Inkrustācija (CD)
  • BMLB - Inkrustācija (CD)
  • Break Your Chains - Tizlenes
  • Cilts - Inkrustācija
  • Daiļās apraudātājas - Izrāde, rež. E.Gauja
  • Dating advert
  • Depresnyx 2020
  • Dziesma par pēdējo Jūras govi (Nenotikusi performance)
  • Ermoņiku balādīte - JUUK
  • I do know 
  • If You 
  • If You coda 
  • Instructions - 2020 /track/2561680/instructions
  • Intro 
  • Intronācija 
  • IWB 
  • Izoletta

   

   

   

  • Izoletta
  • Kartupeļi
  • Kas pilsētā skan
  • Kraukļazāle
  • Komentārs Nr.4 - Izrādes mūzika LNT, rež.D.Kažociņa
  • Kro-Kro - Mūzika izrādei (14 d.)
  • Krokro - JUUK
  • Labākā šaipus piena ceļa - M.Šverna cover
  • Labu pamācību balāde pazudušiem ļaudīm (AR)
  • Laikabiksis (J.Kronbergs), 
   "Nenotikuši Laiki"
   "Laiks Rīgā"
   ...
  • Landing
  • Mazie spārniņi - S.P. / JUUK
  • Melncilts (Cilts) Inkrustācija
  • Mendija Leina - Soundtrack
  • Meteorīts
  • Nāve jūras malā - Ansamblis Manta cover
  • Nāve, visusvētā - JUUK
  • Nemēģini
  • Noshi
  • Orbitālā prelūdija
  • Plus pred plus - Ansamblis Manta cover
  • Pamattēma Laligab / E.Makens
  • Reiz
  • Reiz
  • Runājošo suņu dziesma https://youtu.be/HfTmlSJqtGo
  • Saturna josta
  • Saturna josta (remix by Alex Shri)
  • Sauļeita
  • Sena aukles dziesma - JUUK
  • Skleroze - solo
  • Skleroze - JUUK
  • "Sveces liesma" - Iestudējums ar mūziku.
  • Urga - "Urgas koki" un "Blēņu skola"
  • Varbūt Rīt - Kavers no grupas "Akacis" filmai "Tizlenes"
  • Ven ai sink - Korim "Mūza"
  • Vieta- JUUk
  • Viņi
  • Zelts -JUUk

  Album list

  • Levīti Tavi vārdi
  • JUUK Sikspārņi
  • AP - Piena ceļš
  • Mūza - Intro
  • Inkrustācija
  • JUUK Indulgenču tirgotāji