VEN AI SINK

Mazā Ģilde

Piedalās Sniedze Prauliņa (balss), Ieva Šablovska (arfa), RKTMC “Mazā Ģilde” jauniešu koris “Mūza” (diriģents Guntis Cimiņš), koris “Austrums” (diriģents Ārijs Šķepasts).